تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

نسخه‌ی کامل: اخبار مالیاتی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

اخبار مالیاتی

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

موضوع‌ها

 1. مالیات بر ارزش افزوده (0 پاسخ‌ها:)
 2. درخصوص مالیات مکسوره سامانه معاملات فصلی (0 پاسخ‌ها:)
 3. امکان ویرایش اطلاعات صورت معاملات مودیان مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 4. فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش (0 پاسخ‌ها:)
 5. معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۹ (0 پاسخ‌ها:)
 6. ثبت اطلاعات صادرکنندگان در سامانه معاملات فصلی (0 پاسخ‌ها:)
 7. ایجاد «اطلاعات ارسال شده برای شما» جهت کنترل اطلاعات مالیاتی (1 پاسخ:)
 8. تفاهم نامه الزامی شدن استفاده از کارتخوان در سازمان‌های نظام پزشکی و دام پزشکی (1 پاسخ:)
 9. اول تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (0 پاسخ‌ها:)
 10. انتشار نسخه جدید نرم افزار الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 11. زمان امکان مشاهده اطلاعات معاملات ارسال شده برای شما (0 پاسخ‌ها:)
 12. نسخه جدید نرم‌افزار حقوق و دستمزد نسخه ۱.۶.۰.۱ (0 پاسخ‌ها:)
 13. معافیت مالیاتی "مزایای رفاهی کارکنان" (0 پاسخ‌ها:)
 14. پیغام جدید سامانه مالیات حقوق درخصوص مشمولین تبصره‌ ماده ۸۶ ق.م.م (0 پاسخ‌ها:)
 15. تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۷ (0 پاسخ‌ها:)
 16. عدم شمول جرائم ماده ۱۶۹ ق.م‌.م درخصوص ارسال اطلاعات تجمیعی (0 پاسخ‌ها:)
 17. پرداخت همزمان مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت (0 پاسخ‌ها:)
 18. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۸ (0 پاسخ‌ها:)
 19. طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 20. تفاوت تشخیص در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19