تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

نسخه‌ی کامل: گروه‌بندی صاحبان مشاغل و تکالیف مؤدیان درخصوص نوع دفاتر و روش‌های نگهداری آن‌ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
در اصلاحیه مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، بخشی از وظایف و تکالیف مودیان، مورد بازنگری قرار گرفته است. بر مبنای این اصلاحیه بندهای سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، حذف گردیده است.

بر این اساس، صاحبان مشاغل، باتوجه به مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد، گروه بندی می شوند: به علاوه تکالیف قانونی صاحبان مشاغل در خصوص نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها با توجه به نوع وحجم فعالیت (مبلغ فروش و سایردرآمدها) برای مودیان مختلف در گروه های اول، دوم و سوم، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه تعیین گردیده است .

نحوه گروه بندی صاحبان مشاغل و تکالیف هر گروه اینجا قابل دریافت می باشد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور