تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

نسخه‌ی کامل: شرایط ثبت کمیسیون
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
با سلام

من به عنوان یک شرکت میخواهم یکسری خدمت دهنده کارهای ساختمانی را به افراد حقیقی که نیاز به 
اون خدمت دارند معرفی کنم و در این وسط کمیسیون حق معرفی را از خدمت دهنده دریافت کنم. 2 حالت زیر وجود دارد:

الف- اگر من پول را از خدمت گیرنده دریافت کنم و کمسیون خودم را از روی آن بردارم و مابقی را به خدمت دهنده بدهم.
ب- اگر پول را خدمت گیرنده مستقیم به خدمت دهنده پرداخت کند و بعدا خدمت دهنده حق کمیسیون من را پرداخت کند.

1- برای هر یک از موارد فوق به چه صورتی باید سند زده شود؟
2- مسائل مربوط به بیمه و مالیات و ... چه وضعیتی خواهد داشت؟
3- در این نوع کارهای آیا نکته ای از نظر حسابداری و مالی وجود دارد که باید مد نظر قرار دهم؟

با تشکر