تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

نسخه‌ی کامل: دو نکته درخصوص نصاب معاملات ۱۳۹۹
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ معاملات کوچک‌تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می‌شود. با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال  ۱۳۹۹ می‌توان معاملات کمتر از دو میلیون و دویست و پنجاه هزارتومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود.

ماده ۱۴- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵٪ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات می‌­باشند، مشمولین ماده ۹ می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.مطابق ماده ۱۲ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی‌ها در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد می‌توان آن را تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به عنوان هزینه ثبت نمود.

ماده ۱۲- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.