تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن
آموزش: گروه بندی صاحبان مشاغل و تکالیف مؤدیان درخصوص نوع دفاتر و روش های نگهداری آنها - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن (http://forumlearn.ir)
+-- انجمن: بخش حسابداری (http://forumlearn.ir/forumdisplay.php?fid=8)
+--- انجمن: حسابداری مالیاتی (http://forumlearn.ir/forumdisplay.php?fid=18)
+--- موضوع: آموزش: گروه بندی صاحبان مشاغل و تکالیف مؤدیان درخصوص نوع دفاتر و روش های نگهداری آنها (/showthread.php?tid=3202)گروه بندی صاحبان مشاغل و تکالیف مؤدیان درخصوص نوع دفاتر و روش های نگهداری آنها - Masoud_MI - ۲۸ اسفند ۱۳۹۴

در اصلاحیه مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، بخشی از وظایف و تکالیف مودیان، مورد بازنگری قرار گرفته است. بر مبنای این اصلاحیه بندهای سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، حذف گردیده است.

بر این اساس، صاحبان مشاغل، باتوجه به مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد، گروه بندی می شوند: به علاوه تکالیف قانونی صاحبان مشاغل در خصوص نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها با توجه به نوع وحجم فعالیت (مبلغ فروش و سایردرآمدها) برای مودیان مختلف در گروه های اول، دوم و سوم، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه تعیین گردیده است .

نحوه گروه بندی صاحبان مشاغل و تکالیف هر گروه اینجا قابل دریافت می باشد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور