Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پرسش: تهاتر حسابها
#1
با سلام_ آیا میشود حسابهای دریافتنی xرا با حسابهای پرداختنی y یا حسابهای پرداختنی شرکت تجاری خودمان یک کاسه کرد آیا این تهاتر محسوب میشود؟مثلا از یه شخصی طلب داریم بهش بگیم که بخشی از طلب ما را به شخص سومی که ما بهش بدهی داریم بده و بعد بیایم این رو یکاسه کنیم یعنی حسابهای دریافتنی بستانکار حسابهای پرداختنی بدهکار -- آیا ازنظر استاداردهای حسابداری مجازه؟
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
سلام دوست عزیز

در استاندارد حسابداری شماره 1 (مصوب سال 1379)، پیرامون تهاتر توضیحات کاملی ارائه شده است:


تهاتر

31) داراييها و بدهيها نبايد با يكديگر تهاتر شود مگر اينكه تهاتر آنها طبق استاندارد حسابداري ديگري الزامي يا مجاز باشد.

32- اقلام درآمد و هزينه بايد تنها زماني تهاتر شود كه:

الف) يك استاندارد حسابداري تهاتر مزبور را الزامي يا مجاز كرده باشد، يا

ب) درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي كه از معاملات و رويدادهاي واحد يا مشابه حاصل مي شود، با اهميت نباشد. چنين مبالغي بايد طبق مفاد بند 27 اين استاندارد با يكديگر جمع شود.

33- گزارش جداگانه هر دو گروه داراييها و بدهيها، و درآمدها و هزينه هاي با اهميت ، ضروري است . تهاتر اقلام در ترازنامه يا صورت سود و زيان موجب كاهش توان درك معاملات انجام شده و ارزيابي جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري توسط استفاده كنندگان مي شود مگر در مواردي كه تهاتر منعكس كننده محتواي معامله يا رويداد مربوط باشد. گزارش خالص داراييها يعني داراييها پس از كسر اقلام كاهنده مربوط از قبيل ذخيره كاهش ارزش موجوديهاي مواد و كالا، ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و استهلاك انباشته داراييهاي ثابت مشهود، تهاتر نيست.

34- تهاتر دو يا چند قلم دريافتني و پرداختني تنها زماني مناسب است كه توان واحد تجاري براي تسويه حساب از طريق پرداخت مبلغ خالص يا عدم پرداخت و الزام ديگري به پرداخت مبلغ خالص، تضمين شده باشد. اين تضمين مستلزم وجود حق قانوني تهاتر است و اينكه چنين حقي در صورت ناتواني ديگري در ايفاي تعهد همچنان برقرار باشد .
در غير اين صورت معمولاً اين امكان وجود دارد كه واحد تجاري به ايفاي تعهد ملزم شود، بدون آنكه بتواند به منافع اقتصادي آتي دارايي دست يابد.


35- طبق استاندارد حسابداري شماره 3، درآمد عملياتي به ارزش منصفانه ما به ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه گيري مي شود. هر واحد تجاري، در روال فعاليتهاي عادي خود معاملات ديگري را نيز انجام مي دهد كه مولد درآمد عملياتي نيست، اما براي انجام فعاليتهاي مولد درآمد عملياتي آن ضروري است. نتايج اين گونه معاملات از طريق تهاتر درآمدها و هزينه هاي مربوط به آن ارائه مي شود، به شرط اين كه تهاتر ياد شده محتواي معامله را منعكس كند. براي مثال:

الف) درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي حاصل از فروش داراييهاي غيرجاري (مانند سرمايه گذاريها و داراييهاي ثابت مشهود)، به مبلغ عوايد حاصل از فروش دارايي پس از كسر مبلغ دفتري و هزينه هاي فروش آن گزارش مي شود.

ب) مخارج قابل استرداد مربوط به قرارداد با يك شخص ثالث با مبالغ دريافتي و دريافتني در اين رابطه، تهاتر و به صورت خالص گزارش مي شود.

36- به علاوه، درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي حاصل گروهي از معاملات مشابه (از قبيل سودها و زيانهاي حاصل از تسعير اقلام ارزي يا فروش داراييهاي ثابت مشهود) به صورت خالص گزارش مي شود، اما اندازه، ماهيت يا وقوع اين گونه درآمدها و هزينه ها ممكن است به گونه اي باشد كه افشاي جداگانه آنها طبق استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان گزارش عملكرد مالي ضرورت يابد.تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
دلیل ویرایش: تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره ۱ در سال ۱۳۹۷


مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱ مصوب ۱۳۹۷، بندهای ۳۲ و ۳۴ این استاندارد حذف و سایر بندها تغییرات جزئی داشتند که در ادامه قرار گرفته است:


تهاتر

۳۱- واحد تجاری نباید داراييها و بدهيها یا درآمدها و هزينه‌ها را تهاتر کند، مگر اينکه در یکی از استانداردهای حسابداری، تهاتر آنها الزامي يا مجاز شده باشد.

۳۲- واحد تجاری دارايیها و بدهيها، و درآمدها و هزينه‌ها را جداگانه گزارش می‌کند. تهاتر در صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت مالی، موجب کاهش توانایی درک استفاده‌کنندگان از معاملات انجام‌شده، سایر رویدادها و شرایط و ارزیابی جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری می‌شود، به استثنای مواردی که تهاتر، محتوای معامله یا رویدادی دیگر را منعکس می‌کند. اندازه‌گیری داراییها پس از کسر اقلام کاهنده ارزش‌ (برای مثال،‌ ذخیره کاهش ارزش موجودیها و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول)، تهاتر محسوب نمی‌شود.

۳۳- استاندارد حسابداري ۳ درآمد عملیاتی، درآمد عملیاتی را تعریف می‌کند و واحد تجاری را ملزم می‌نماید درآمد را به ارزش منصفانه مابه‌ازاي دريافتي يا دريافتني با احتساب هرگونه تخفیف تجاری و تخفیف مقداری اعطایی اندازه‌گیری ‌کند. واحد تجاري در روال فعاليت‌هاي عادي خود معاملات ديگري انجام مي‌دهد که درآمد عملیاتی ایجاد نمی‌کند، اما همراه با انجام فعاليت‌هاي اصلی مولد درآمد عملیاتی، انجام می‌شود. واحد تجاری نتايج اين‌گونه معاملات را با تهاتر درآمدها و هزينه‌هاي مربوط ناشی از آن معاملات ارائه مي‌کند، به شرط آنکه این نحوه ارائه، نشان‌دهنده محتوای معامله یا رویدادی دیگر باشد. براي مثال:

الف. واحد تجاری، سود و زيان حاصل از واگذاري داراييهاي غيرجاري، مانند سرمايه‌گذاريها و داراييهاي عملیاتی را از طریق کسر نمودن مبلغ دفتري دارایی و هزينه‌هاي فروش مربوط از عوايد واگذاری دارايي ارائه مي‌کند؛ و
ب. واحد تجاری ممکن است مخارج مرتبط با ذخاير شناسايي‌شده طبق استاندارد حسابداري ۴ ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي که بر اساس توافق قراردادي با اشخاص ثالث (براي مثال، ضمانت‌نامه) تسویه مي‌شود را با پرداخت‌های شخص ثالث تهاتر کند.

۳۴- افزون بر این، واحد تجاری سودها و زيان‌هاي گروهي از معاملات مشابه، برای مثال،‌ سودها و زيان‌هاي تسعير ارز را به صورت خالص ارائه مي‌کند. با وجود این، چنانچه اين سودها و زيان‌ها بااهميت باشد، واحد تجاری آنها را بطور جداگانه ارائه می‌کند.


با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین ، ahmad ، فرشته ، behzad ، ATEFE
#3
سلام

کلا" تهاتر درآمد با هزینه باعث میشود اطلاعات ما از حالت قابل مقایسه بودن خارج شود و الزاما" برای تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران و اشخاص ثالث به این اطلاعات نیاز دارن . در مورد حسابداری دریافتنی و پرداختنی در خود حساب چنین چیزی از لحاظ استانداردها رد شده است چونکه درست است فلان شرکت هم طلب دارد هم بدهی ولی وضعیت این دو با هم یکسان نیست و تنها در استانداردها هنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی یک شرکت توصیه شده است که ما میتوانیم حسابهای دریافتنی و پرداختنی اشخاص و شرکتها را در صورتهای مالی تهاتر کنیم تا رقم دارائی و بدهی ها بصورت متورم شده نمایش داده نشود.
واردات تلفن همراه
انتخاب شاپ
پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI ، ahmad ، behzad
#4
(۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۸:۱۹ ب.ظ)farhadtar نوشته: با سلام_ آیا میشود حسابهای دریافتنی xرا با حسابهای پرداختنی y یا حسابهای پرداختنی شرکت تجاری خودمان یک کاسه کرد آیا این تهاتر محسوب میشود؟مثلا از یه شخصی طلب داریم بهش بگیم که بخشی از طلب ما را به شخص سومی که ما بهش بدهی داریم بده و بعد بیایم این رو یکاسه کنیم یعنی حسابهای دریافتنی بستانکار حسابهای پرداختنی بدهکار -- آیا ازنظر استاداردهای حسابداری مجازه؟
سلام

این بخش از سوال شما رو فراموش کردم عرض کنم. در شرایطی که توافق صورت بگیرد این یک رویداد مالی هست نه تهاتر و شما میتوانید بر اساس توافق سند حسابداری صادر کنید بعنوان مثال فرض کنید شما یک طلبی از شرکت الف دارید و یک بدهی به شرکت ب و هر زمان بتوانید توافقی سه جانبه تنظیم کنید میتوانید طلب با بدهی را تهاتر کنید و منظور استانداردها عدم اطلاع اشخاص از موضوع تهاتر است چونکه عملا" همین مبالغ هم در حسابهای طرف مقابل شما درج شده است .
واردات تلفن همراه
انتخاب شاپ
پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI ، حسین ، behzad ، alipesaraklu
#5
(۲۹ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۲۸ ب.ظ)amirehsani نوشته: سلام

این بخش از سوال شما رو فراموش کردم عرض کنم. در شرایطی که توافق صورت بگیرد این یک رویداد مالی هست نه تهاتر و شما میتوانید بر اساس توافق سند حسابداری صادر کنید بعنوان مثال فرض کنید شما یک طلبی از شرکت الف دارید و یک بدهی به شرکت ب و هر زمان بتوانید توافقی سه جانبه تنظیم کنید میتوانید طلب با بدهی را تهاتر کنید و منظور استانداردها عدم اطلاع اشخاص از موضوع تهاتر است چونکه عملا" همین مبالغ هم در حسابهای طرف مقابل شما درج شده است .
باسلام و تشکر
یعنی شما میگید میشه حسابها رو با اطلاع هر دوطرف معامله تهاتر کرد و استاندارد دراین باره رعایت میشه؟
و مثلا اگر ما ازشرکت x یه میلیون طلبکاریم و به شرکتy یه میلیون بدهکاریم نباید واسه خودمون حساب کتاب کنیم که به اصطلاح خودمونی <این به اون در> بشه و توی ترازنامه این دومورد رو تهاتر کنیم درسته؟
پاسخ
سپاس شده توسط:
#6
(۰۳ دى ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳ ب.ظ)حسین نوشته: باسلام و تشکر
یعنی شما میگید میشه حسابها رو با اطلاع هر دوطرف معامله تهاتر کرد و استاندارد دراین باره رعایت میشه؟
و مثلا اگر ما ازشرکت x یه میلیون طلبکاریم و به شرکتy یه میلیون بدهکاریم نباید واسه خودمون حساب کتاب کنیم که به اصطلاح خودمونی <این به اون در> بشه و توی ترازنامه این دومورد رو تهاتر کنیم درسته؟

سلام

شما در بازار پولی یک سند معتبر به نام برات دارید که همین حکم را دارد. فرض کنید شرکت الف 1000 به شما بدهکار است و شرکت ب 1000 طلبکار است شما طی نامه ای به شرکت ب و الف اعلام میکنید که بجای اینکه 1000 را به شما تحویل دهند مستقیم شرکت الف به شرکت ب تحویل دهداین تهاتر نیست بلکه یک رویداد مالی قابل ثبت حسابداری است.
واردات تلفن همراه
انتخاب شاپ
پاسخ
سپاس شده توسط: ahmad ، Masoud_MI ، حسین ، ATEFE
#7
(۰۴ دى ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶ ق.ظ)amirehsani نوشته: سلام

شما در بازار پولی یک سند معتبر به نام برات دارید که همین حکم را دارد. فرض کنید شرکت الف 1000 به شما بدهکار است و شرکت ب 1000 طلبکار است شما طی نامه ای به شرکت ب و الف اعلام میکنید که بجای اینکه 1000 را به شما تحویل دهند مستقیم شرکت الف به شرکت ب تحویل دهداین تهاتر نیست بلکه یک رویداد مالی قابل ثبت حسابداری است.
ممنونم از جواب خوبتون
ببخشید که اینقدر سوال میکنم. حالا اگه شرکت الف به تعهدش عمل نکنه وپول شرکت ب رو نده این وسط ما نمیخواد ثبتی بزنیم؟ یعنی شرکت ب دیگه سراغ ما نمیاد؟
ممنون
پاسخ
سپاس شده توسط:
#8
سلام

مسلما" شرکت الف به ما تعهد دارد و ما به شرکت ب و چنانچه شرکت الف نتواند به تعهد خود عمل کند ثبت معکوس زده میشود و در این مبحث دو بحث حقوقی و حسابداری است که در مبحث حسابداری تصمیمات گرفته شده ثبت میشود ولی این ثبت باعث نمیشود از تعهدات شرکتها کاسته شده است و هر موقع تعهد انجام نشود ثبت اصلاح میشود.
واردات تلفن همراه
انتخاب شاپ
پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI ، حسین ، marzieh
#9
(۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۹ ب.ظ)amirehsani نوشته: سلام

کلا" تهاتر درآمد با هزینه باعث میشود اطلاعات ما از حالت قابل مقایسه بودن خارج شود و الزاما" برای تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران و اشخاص ثالث به این اطلاعات نیاز دارن  . در مورد حسابداری دریافتنی و پرداختنی در خود حساب چنین چیزی از لحاظ استانداردها رد شده است چونکه درست است فلان شرکت هم طلب دارد هم بدهی ولی وضعیت این دو با هم یکسان نیست و تنها در استانداردها هنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی یک شرکت توصیه شده است که ما میتوانیم حسابهای دریافتنی و پرداختنی اشخاص و شرکتها را در صورتهای مالی تهاتر کنیم تا رقم دارائی و بدهی ها بصورت متورم شده نمایش داده نشود.

سلام
مبلغ زیادتر از فاکتور (حدود11میلیون تومن)به شخص فروشنده پرداخت شده است بنابراین حساب پرداختنی ایشون دارای مانده بدهکار هست
سوال:آیا میشه ثبت زیر رازد؟
حساب پرداختنی (به مبلغ اضافه پرداختی)
                             حساب دریافتنی( به مبلغ اضافه پرداختی)
قابل ذکر هست که ایشان دارای هیچ حساب دیگری 0بجز همان حساب پرداختی) نمی باشند
سپاس
كفشِ كودك را دريا برد، او روي ساحل نوشت: درياي دزد
آنطرف مَرد كه صيد خوبي داشت، روي ساحل نوشت: درياي سخاوتمند

موج دريا آرام گفت: ازقضاوت ديگران نهراس، اگر ميخواهي دریا باشی
پاسخ
سپاس شده توسط:
#10
(۲۷ تير ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳ ق.ظ)marzieh نوشته: مبلغ زیادتر از فاکتور (حدود11میلیون تومن)به شخص فروشنده پرداخت شده است بنابراین حساب پرداختنی ایشون دارای مانده بدهکار هست
سوال:آیا میشه ثبت زیر رازد؟
حساب پرداختنی (به مبلغ اضافه پرداختی)
                             حساب دریافتنی( به مبلغ اضافه پرداختی)
قابل ذکر هست که ایشان دارای هیچ حساب دیگری 0بجز همان حساب پرداختی) نمی باشند

سلام سركار خانم مرضيه گرامي

اين ثبت، تهاتر محسوب نمي‌شود؛ بلكه درصورتي كه زمان پرداخت وجه بيشتر از فاكتور، حساب پرداختني وي به مبلغ اشتباه (بيشتر از مبلغ صورتحساب) بدهكار گرديده است، اصلاح حساب بوده و اصلاح مانده حساب كاملاً صحيح است. البته سند شما اشتباه است و مي‌بايست بصورت ذيل ثبت شود:

حساب‌هاي دريافتني         ***
        حساب‌هاي پرداختني     ***


با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین ، marzieh ، رحیمی پور


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۰۹:۰۶ ب.ظ