Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 2 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
يادداشت: مباحث مالیاتی سال 1392
#1
1) احكام قانون بودجه سال 1392:

الف- بند 48: معافيت مالياتي تجديد ارزيابي

ب- بند 50: تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون VAT (ماليات بر ارزش افزوده) تا پايان سال 1392

ج- بند 56: برقراري انضباط مالياتي بيشتر و...

د- بند 12-3: معافيت VAT آب و برق و گاز از شركت‌هاي مياني و لزوم اخذ VAT فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد (به عبارتي با محصولات آب و برق و گاز در شركت‌هاي مياني مانند ماده 12 قانون VAT برخورد خواهد شد). 

2) بخشنامه مورخ 1392/7/7 سازمان مالياتي درخصوص اظهارنامه اصلاحي تبصره ماده 226 ق.م.م 

3) تصويب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي ج.ا.ا در 1392/7/21 توسط مجلس شوراي اسلامي. براساس اين قانون آمده است: تفاوت‌هاي تسعير فوق، صرفا ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق نيافته بوده و مشمول ماليات نيست. 

4) تصويب هيات وزيران به تاريخ 1392/7/28 درخصوص اصلاح آيين‌نامه 1387/1/10 و اضافه كردن كلمات قانون VAT به مصوبه فوق، اصلاحي آيين‌نامه تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي. 

5) ابطال بند 9 بخشنامه 28345/2401/232 مورخ 1385/7/18 با راي ديوان مورخ 1392/9/25 كه تاريخ اجراي آن از تاريخ راي ديوان است. توضيح مكمل: براساس بخشنامه فوق، شرطي به قسمت اخير ماده 147 ق.م.م اضافه شده بود كه با راي ديوان شرط فوق، به علت عدم پيش بيني در متن قانون، حذف شد و بخشنامه باطل اعلام گرديد. 

6) راي ديوان عدالت اداري به تاريخ 1392/9/4 درخصوص نحوه اخذ VAT از شركت‌هاي مقيم مناطق آزاد و ويژه

ساير توضيحات:
براساس استعلام‌هاي به عمل آمده از معاونت VAT، شركت مقيم براساس ماده 590 اصلاحيه قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقي، (محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است)، تعريف شده است. در حالي‌كه براساس نظريه ديوان عدالت به شرح فوق آمده است: 

نظر به اينكه فعاليت در محدوده مناطق مذكور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و اين اقامت، منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مناطق ياد شده با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح به فعاليت مبادرت مي‌كنند، مقيم محسوب مي‌شوند. 

7) با عنايت به تغيير قانون ديوان عدالت اداري كه از 1392/5/18 الزامي شده، مهلت اعتراض، 3 ماه تعيين شده است. براساس تبصره 2 ماده 16 اين قانون، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند در راي صادره تصريح كنند كه «راي آنها ظرف مدت مزبور در ديوان، قابل اعتراض است». بر اين اساس بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي به تاريخ 1392/10/1، حاوي رهنمود در اين زمينه و نحوه صدور آراي هيات‌ها، است. 

 8) راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه 41019/211/2700 مورخ 1385/9/11. بر اين اساس كه در عقد اجاره به شرط تمليك، در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاي تسهيلات وارد معامله شده و به جاي انتقال‌ گيرنده واقعي، سند به نام بانك صادر مي‌شود، فقط يك فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ مي‌شود و...

9) جايگزيني عبارت «براي انجام دادن عمليات موسسه به كار گرفته شود» به جاي عبارت «در سرمايه در گردش يا ايجاد دارايي ثابت موديان» براساس بخشنامه 1392/10/17 كه اصلاحيه بخشنامه 1385/6/27 و 1390/8/26 تسهيلات مالي خارجي است.

10) راي شوراي عالي مالياتي به تاريخ 1392/10/9: 

«پذيرش هزينه سود سپرده پرداختي توسط موسسات فاقد مجوز فعاليت‌هاي موضوع ماده (1) قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي در امر واسطه‌گري مالي و... به عنوان هزينه قابل قبول براساس ماده 147 و بند (1) ماده 148». 

11) توضيح درخصوص تبصره ماده 86 و نحوه محاسبه ماليات اين اشخاص براساس بخشنامه صادره 1392/11/15 سازمان امور مالياتي كه بسياري از ابهامات در اين زمينه رفع شده است. 

12) اضافه شدن روغن نباتي تصفيه نشده به انتهاي بند 4 ماده 12 قانون VAT براساس نظريه سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي رياست جمهوري مورخ 1392/10/22. 

13) بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 1392/11/16 درخصوص دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 مجلس شوراي اسلامي، صادر شده كه حاوي مطالب حائز اهميتي است.

 14) ابطال بخشنامه 232/1351/81099 مورخ 1386/9/12 با راي ديوان عدالت مورخ 1392/9/25 از تاريخ صدور (در زمينه عدم نياز به صدور گواهي امكان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 و 138 ق.م.م) و بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 1392/11/6 مبني بر طرح موضوع در كميته تخصصي معافيت‌ها و اعلام نظر به اداره مالياتي.

15) ابطال بخشنامه‌هاي 16218/200 و 2106/200 سال 1391 (شرط معافيت مالياتي صادرات غير نفتي) از تاريخ صدور براساس بخشنامه 1392/10/9 سازمان مالياتي و حذف شرط و شروط از معافيت مالياتي صادرات غيرنفتي 

* مصطفي باتقوا - حسابدار رسمي، حسابدار مستقل
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین
#2
1) بر‌اساس راي شوراي‌عالي مالياتي به تاريخ 1392/11/2 پرداختي 5/1 درصد در ماه به موديان بابت مبالغ اضافه پرداختي (موضوع تبصره ماده 242) ماهيت درآمدي نداشته و مشمول ماليات نيست.
 
2) بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي به تاريخ 1392/12/14 مبني بر اينكه در رعايت تبصره 2 ماده 104، ملاك اظهارنامه تسليمي آخرين عملكرد توسط مودي است. 
 
3) بخشنامه سازمان امور مالياتي به تاريخ 1392/12/12، تاكيد بر معافيت مالياتي ماده 104 قراردادهاي سه جانبه مسكن مهر و همچنين قراردادهاي تعاوني مسكن مهر، پيرو بخشنامه‌هاي قبلي صادره و... .
 
4) لزوم درج جرايم در برگه‌هاي قطعي مالياتي تا تاريخ صدور، طبق بخشنامه مورخ 11392/12/10 سازمان امور مالياتي و... .
 
5) صدور بخشنامه مورخ 1392/12/6 در زمينه ايجاد تسهيلاتي براي برخي موديان در اجراي ماده 104 و ابطال بخشنامه/10009 /200 مورخ 1392/6/4 و... .
 
6) پذيرش موسسات اعتباري كوثر مركزي و اعتباري عسگريه به عنوان موسسات مالي اعتباري مجاز موضوع بند 18 ماد ه 148 بر اساس بخشنامه سازمان مالياتي و... .
 
7) بر اساس راي صادره هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1392/9/18، بخشنامه 46502 مورخ 1385/9/27 (شمول سود و كارمزد تسهيلات مالي دريافتي از بانك‌هاي خارجي به كسر ماليات) مغاير قانون شناخته نشده است. 
 
8) صدور بخشنامه سازمان امور مالياتي مورخ 1392/12/27 مبني بر اعطاي برخي تسهيلات در ارائه گزارشات خريد و فروش فصلي.
 
9) صدور بخشنامه سازمان امور مالياتي مورخ 1392/12/28 مبني بر پذيرش فرمت صورتحساب برخي حرف خاص (مانند باربري‌ها و... ) به عنوان صورتحساب موضوع ماده 169 ق.‌م.‌م و... .
 
10) صدور بخشنامه سازمان امور مالياتي به تاريخ 1392/12/21 به همراه اظهار نظر سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوق دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري كه بر اين اساس مدارس آموزش از راه دور در عداد موضوع ماده 134 ق.‌م.‌م تلقي مي‌شود. 
 
11) صدور بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 1392/12/27 در خصوص ماده 45 ق.‌م.‌م و حق تمبر مربوطه و... .
 
12) بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 1392/12/24 كه شامل توضيحات در خصوص تهاتر ماليات عملكرد و... بوده است. 
 
13) بخشنامه سازمان امور مالياتي به تاريخ 1392/12/21 مبني بر ايجاد تسهيلات براي موديان موضوع تبصره 3 ماده 138 ق.‌م.‌م در خصوص مواد 7 و 8 آيين‌نامه مربوطه... 

* مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی، حسابدار مستقل

منبع: دنياي اقتصاد
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۲۹ ق.ظ