Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خطاهای سرمایه گذاران مبتدی
#1
خطاهاي رايج سرمايه گذاران مبتدي

آگاهي از خطاهاي رايج سرمايه گذاران مبتدي مهمترين بخش از يك برنامه موفق سرمايه گذاري است. بررسي تكرار خطاهاي رايج نشان مي دهد كه بزرگترين دشمن اين دسته از سرمايه گذاران خود آنها هستند. در هر حال، رايج ترين خطاهاي سرمايه گذاران مبتدي را م يتوان به شرح زير برشمرد:

-1 نداشتن برنامه مشخص براي سرماي هگذاري
سرمايه گذار بايد از ابتداي كار برنامة مشخصي براي سرمايه گذاري خود در نظر بگيرد تا در آينده بتواند تصميم هاي خود را در قالب همين برنامه شكل دهد . براي ط راحي برنامة سرمايه گذاري توجه به چند عامل اصلي از جمله افق زماني ، ميزان ريسك پذيري، ميزان وجوه قابل سرمايه گذاري، و ميزان افزايش احتمال ي سرمايه گذاري در آينده بسيار ضروري است .سرمايه گذار بايد به دقت بداند چه كار مي خواهد بكند و تا چه اندازه تحمل پذيرش نوسان هاي بازار را دارد.

-2 سرمايه گذاري بر روي يك سهم خاص به جاي سبدي از انواع اوراق بهادار
سرمايه گذاري بر روي يك سهم خاص نسبت به سرمايه گذاري در يك شركت سرمايه گذاري يا صندوق سرمايه گذاري مشترك ريسك به مراتب بالاتري همراه خواهد داشت .سرمايه گذاران بهتر است بر روي سبد متنوعي از انواع اوراق بهادار و شيوه هاي متفاوت سرمايه گذاري متمركز شوند . در غير اين صورت، در مقابل نوسان هاي يك نوع خاص از اوراق بهادار يا بخش خاصي از اقتصاد به شدت بي دفاع و آسيب پذير خواهند بود . البته نبايد مفهوم تنوع شركت ها يا صندوق هاي سرمايه گذاري را با تنوع سبد اوراق به ادار اشتباه گرفت . ممكن است شخصي در چند صندوق سرمايه گذاري مشترك سرمايه گذاري كرده باشد اما متوجه نباشد كه همة اين صندوق ها در چند صنعت مشابه و حتي بر روي چند گونه خاص از اوراق
بهادار سرمايه گذاري كرده اند. از سوي ديگر، بايد به خاطر داشت كه تنوع بيش از اندازه همم ممكن است باعث پرداخت كارمزد بيش از حد شود . در هر حال، بهترين شيوة ممكن ، حفظ تعادل در كار سرمايه گذاري است و شايد بهترين ابزار آن هم استفاده از راهنمايي هاي يك شخص آگاه يا يك مشاور خبره باشد.

-3 سرمايه گذاري بر روي سهام به جاي سرمايه گذاري بر روي شركت
سرمايه گذاري قمار نيست و نبايد مانند يك بازي برد و باخت به آن نگاه كرد. سرمايه گذاري پذيرش ريسك معقول با هدف تأمين مالي يك بنگاه اقتصادي معين است . بنگاهي كه به نظر سرمايه گذار اين توانايي را دارد كه در بلندمدت به رشد مثبتي دست يابد . براي رسيدن به اين هدف ، بهتر است دست به كار تحليل ويژگي هاي بنيادي شركت يا صنعت مورد نظر شويد و نه بررسي تغييرات روزانه قيمت سهام شركت . خريد يك سهم خاص تنها براساس هجوم بازار يا علاقة شخصي شما نسبت به محصولات توليدي يا خدمات ارائه شده توسط شركت، بهترين راه براي دور ريختن پولتان است ! به علاوه، لازم است گوشه چشمي هم به چگونگي رعايت مسايل مربوط به راهبري شركتي در شركت مورد نظرتان داشته باشيد.

-4 خريد در بالاترين قيمت / گران خريدن
نخستين اصل سرمايه گذاري خريد در پايين ترين قيمت و فروش در بالاترين قيمت ممكن است. پس چرا بعضي افراد به عكس عمل مي كنند؟ دليل اصلي اين است كه افراد به عملكرد گذشته سهم نگاه مي كنند. بسياري از افراد روي دسته يا گونه اي از دارايي ها كه طي يك يا دو سال گذشته عملكرد خوبي داشته اند سرمايه گذاري مي كنند و استدلال شان اين است كه چون عملكرد د ارايي مورد نظر در گذشته خوب بوده در آينده نيز خوب خواهد بود . اما اين فرض كاملاً اشتباه است . گران خريدن و ارزان فروختن شيوة افرادي است كه برنامة مشخصي در ذهن ندارند و فقط به تحركات بازار واكنش نشان مي دهند. سرمايه گذاري اين افراد به جاي اين كه راهبردي باشد تاكتيكي است. عدة ديگري كه هميشه در معرض خطر گران خريدن هستند افرادي هستند كه موج خريداران بازار را دنبال مي كنند. برخي از انواع سهام موجود در بازار در يك دورة كوتاه مد روز مي شوند و بسياري از سرمايه گذاران مبتدي را در اوج قيمت به سوي خود مي كشند. هميشه سعي كنيد به عملكرد آيندة سرمايه گذاري مورد نظر خود نگاه كنيد نه وضعيت آن در گذشته.

-5 فروش در پايي نترين قيمت / ارزان فروختن
سوي ديگر خطاي گران خريدن و ارزان فروختن هم براي سرمايه گذار گران تمام مي شود .بسياري از سرمايه گذاران تا زيان شان جبران نشود حاضر به فروش سهام خود نيستند . غرور اين افراد اجازه نمي دهد كه قبول كنند اشتباه كرده اند و سها م شان را به قي مت بالايي خريده اند. اما افراد باهوش واقعيت را مي پذيرند و به سرعت جلوي ضرر بيشتر را مي گيرند. به ياد داشته باشيد كه همة سرمايه گذاري ها هم به ارزش افزوده نمي رسند و حتي سرمايه گذاران حرفه اي هم هميشه در كار خود موفق نيستند . بهترين كار اين است كه هر چه زود تر جلوي ضرر بيشتر گرفته شود و منابع مو رد نظر در سرمايه گذاري ديگري به جريان گذاشته شود.

-6 زير و روكردن سرمايه گذاري هاي انجام شده
هر چه كمتر سرمايه گذاري هاي انجام شده خود را جابه جا كنيد ، در نهايت عايدي بيشتري نصيب تان مي شود. مطالعه انجام شده توسط دو تن از استادان دانشگاه كاليفرنيا بر روي بيش ، از 64 هزار نفر از سرمايه گذاران يك مؤسسة بزرگ كارگزاري، طي سال هاي 1991 تا 1996
17 درصد سود سالانه / نشان مي دهد كه اين افراد بدون در نظر گرفتن هزينة معاملات، 7 0 درصد بالاتر از ميانگين بازار / حاصل از سرمايه گذاري داشته اند كه اين رقم به خودي خود سهام بوده است. اما هنگامي كه هزينة معاملات محاسبه م يشود، سود حاصل از 1 درصد پايين تر از ميانگين بازار نزول / 15 درصد در سال يا 8 / سرمايه گذاري آنها به رقم 3 مي كند. براي سرمايه گذاران مبتدي خريد و نگهداري سهم بهتر از خريد و فرو ش مكرر آن است.

-7 كافي دانستن اخبار رسانه ها
يكي ديگر از خطاهاي رايج سرمايه گذاران مبتدي اين است كه به مطالعه و گوش كردن به اخبار رسانه هاي همگاني اكتفا مي كنند و هيچ ارتباط حرفه اي با مشاوران كاركشتة سرمايه گذاري ندارند . حتي زماني كه فكر مي كنيد به خبر دست ا ولي دست پيدا كرده ايد و مي توانيد با استفاده از آن پرتفوي تان را رونق بدهيد، به ياد داشته باشيد كه هميشه با عده اي سرمايه گذار حرفه اي طرف هستيد كه هر كدام چندين نفر تحليل گر خبره را به استخدام خود درآورده اند. سرمايه گذاران حرفه اي اطلاعات خود را از چندين منبع مستقل گردآوري مي كنند و پيش از تصميم گيري راجع به سرمايه گذاري مورد نظر خود اطلاعات موجود را به دقت تجزيه و تحليل مي كنند. اگر فكر مي كنيد اطلاعاتي كه به دست شما رسيده كاملاً دست اول است و شخص ديگري از آن خبر ندارد به شدت اشتباه مي كنيد. فراموش نكنيد خبري كه به گوش شما رسيده ممكن است به گوش ديگران هم رسيده باشد، پس همين اطلاعات ممكن است تا اين لحظه تأثير خود را بر روي قيمت ها گذاشته باشد.

-8 پرداخت بيش از اندازة هزينه و كارمزد
سرمايه گذاران بايد پيش از گشايش حساب نزد كارگزار متوجه هزينه هايي كه به عهده ش ان گذاشته مي شود مانند هزينه هاي مديريت پرتفوي و كارمزد معاملات باشند . به علاوه، ميزان عايدي سرمايه گذاري بايد با توجه به تمامي اين گونه هزينه ها برآورد شود.

-9 انتظار نامعقول
هميشه در زمان وجود حباب قيمت ها در سطح بازار سرمايه گذاراني را مي بينيم كه صبر خو د را از دست مي دهند و ريسك بيش از اندازه اي را متح مل مي شوند . داشتن ديد بلندمدت نسبت به سرمايه گذاري انجام شده بسيار مهم است . سرمايه گذار نبايد به عوامل بيروني اجازه دهد تأثير نامطلوبي بر روي تصميم گيري او داشته باشند و باعث شوند او در زمان نامناسب استراتژي خود را تغيير دهد . هميشه مي توان با مقايسة عملكرد پرتفوي مورد نظر با شاخص هاي پايه به انتظاري معقول دست يافت.

-10 سهل انگاري و بي توجهي
افراد به طور معمول به خاطر اين كه نمي دانند از كجا و چگونه سرمايه گذاري خود را شروع كنند، از آغاز كار طفره مي روند يا به دل يل زيان سرمايه گذاري هاي قبلي يا رشد منفي بازارهاي سهام ، از سرمايه گذاري جديد سرباز مي زنند. سرمايه گذار بايد در هر وضعيتي به كار خود ادامه دهد و با توجه به شرايط بازار بر روي ابزارهاي مختلف سرمايه گذاري كند و مرتب پرتفوي خود را بررسي كند و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود مطمئن شود.
 
-11 ناآگاهي از قدرت واقعي تحمل ريسك
اولين نكته اي كه هرگز نبايد فراموش كرد اين است كه سرمايه گذاري بدون ريسك وجود ندارد. با اندازه گيري تأثير احتمالي مبلغ مشخصي از زيان مالي _براي مثال، 10,000 ريال _ بر وضعيت كلي پرتفوي و روح و روان شخص مي توان ميزان اشتياق او را به پذيرش ريسك تعيين كرد . به طور كلي ، مي توان گفت افرادي كه براي اهداف بلندمدت برنامه ريزي مي كنند و به انتظار درآمد بيشتري هستند ، بايد پذيراي ريسك بيشتري باشند . در هر حال، براي ارزيابي ميزان ريسك پذيري خود لازم نيست منتظ ر كاهش ناگهاني ي ا كوتاه مدت ارزش دارايي ها ي تان باشيد . همين امروز دست به كار شويد و سقف واقعي تحمل ريسك خود را مشخص كنيد. در پايان مطلب، گفتني است كه با وجود هشدارهاي داده شده، به هيچ وجه جاي نگراني وجود ندارد و فقط با كمي تلاش و جديت مي توانيد از اين گ ونه خطاها دوري كنيد و سرمايه گذاري مطمئني را به انجام برسانيد.__

ترجمه: محمدحسين طاهري
 
 

 

 
«خـواستن ، تـوانستن است»
پاسخ
سپاس شده توسط: marzieh ، Masoud_MI ، parmida_f ، sAnAZ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۳۵ ق.ظ