Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش: موارد قابل ملاحظه در خصوص ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی از سال ۱۳۹۶ و پس از آن
#1
۱- مشمولین اجرای تکالیف ارسال فهرست معاملات فصلی اشخاص ذیل می‌باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی
ب) اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده ۹۵ ق.م.م
ج) اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده
د) مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ جدید ق.م.م.

۲- در ماده ۱۶۹ اصلاحیه جدید ق.م.م مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع وجود ندارد.

۳- حد نصاب تعیین شده برای معاملات کوچک در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.

۴- تا ۵٪ حد نصاب تعیین شده در سال ۱۳۹۶ (۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال) برای کلیه معاملات (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت)، الزامی به درج شماره ملی در صورتحساب نیست.

۵- در سال‌های ۱۳۹۵ و قبل، در حالت ۱۰٪ حد نصاب تعیین شده در صورتحساب خرید و فروش امکان ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی وجود داشت. از سال ۱۳۹۶ به بعد درصد فوق به ۵٪ حد نصاب تغییر یافته و امکان ارسال این اطلاعات بصورت مجموع وجود دارد.

۶- اعمال حد نصاب معاملات کوچک به نسبت حد نصاب تعیین شده برای همان سال و هم برای خرید و هم برای فروش می‌باشد.

۷- مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی تا پایان سال ۱۳۹۵ تا یکماه پس از پایان هر فصل بوده با در نظر گرفتن این موضوع که پاییز سال ۱۳۹۵ تا پایان فروردین سال ۱۳۹۶ تمدید گردیده بود.

۸- مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی از سال ۱۳۹۶ به بعد تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل می‌باشد، به عنوان مثال برای فصل بهار ۱۳۹۶ مهلت ارسال اطلاعات تا ۱۵-۰۵-۱۳۹۶ می‌باشد و ارسال اطلاعات بعد از این تاریخ مشمول ۱٪ جریمه مبلغ صورتحساب‌های ارسالی بعد از مهلت ارسال می‌گردد.

۹- در موارد فروش به اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م و غیر مکلفین به ثبت نام در نظام مالیاتی، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب فروش نمی‌باشد.

۱۰- در موارد خرید از اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م و اشخاص حقیقی غیر مکلف به ثبت‌نام در نظام اقتصادی الزامی به اخذ شماره ملی نمی‌باشد و ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی امکان پذیر می‌باشد.

۱۱- غیر مکلفین به ثبت‌نام در نظام اقتصادی شامل اشخاص حقیقی غیرفعال اقتصادی و اشخاص حقیقی فعال اقتصادی به عنوان مثال در مناطق روستایی که به فعالیت بافت فرش، گلیم، جاجیم، گبه و سایر مشاغل و فعالیت‌های خانگی روستایی اشتغال دارند می‌باشند.

۱۲- در معاملاتی که با ارز انجام می‌شود، درج مختصات ارزی خواسته شده در گزارش فصلی از جمله نوع ارز، نرخ برابری، معادل ریالی و سایر موارد مرتبط الزامی است.

۱۳- برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات در سامانه اطلاعات فصلی، درج شماره کوتاژ و کد گمرک ترخیص کننده الزامی می‌باشد.

۱۴- هر رکورد اطلاعاتی که در سامانه صورت معاملات فصلی ارسال گردیده است فقط امکان یکبار ویرایش توسط ارسال کننده همان رکورد را دارد و در صورت از بین رفتن یکبار امکان ویرایش باید به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مربوط به ارسال کننده اطلاعات مراجعه شود.

۱۵- برای ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش یا قرارداد با اشخاص خارجی می‌بایست کد فراگیر اتباع خارجی دریافت نمود:

الف) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی باشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از محل در نظر گرفته شده در سامانه عملیات الکترونیک سازمان امکان پذیر می‌باشد.
ب) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی نباشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از آدرس irsherkat.ssaa.ir امکان پذیر می‌باشد.

۱۶- در آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحیه جدید ق.م.م هر جا که عبارت کد اقتصادی وجود دارد، مترادف با شناسه ملی و شماره ملی می‌باشد که حسب مورد در صورت موجود بودن هرکدام از آن‌ها، ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی به وسیله آن‌ها امکان پذیر می‌باشد.

۱۷- به غیر از مواردی که در ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م مربوط به ارسال فهرست معاملات فصلی به عنوان موارد معاف ذکر گردیده‌اند، بقیه موارد از جمله اجاره املاک پرداختی و معاملات نقل و انتقال حسب مورد می‌بایست توسط مکلفین به اجرای موضوع در سامانه مزبور ارسال اطلاعات شوند.

۱۸- مودیان مشمول اجرای موضوع که خرید، فروش، قرارداد و یا سایر موارد مندرج در سامانه صورت معاملات فصلی را انجام داده باشند می‌بایست اطلاعات هریک را حسب مورد به تفکیک ارسال نمایند، در غیر اینصورت بابت هریک از موارد که تکلیف مربوط را انجام نداده باشند مشمول جرایم مقرر خواهند گردید.

۱۹- در معاملات چند وجهی یا معاملاتی که دارای چند طرف می‌باشند مثل حمل و نقل مسافر بیمه حمل و نقل بار و حق العمل کاری، شخصی که به عنوان حد واسط بین خریدار و فروشنده اصلی کالا و خدمت قرار می‌گیرد، نسبت به ارسال اطلاعات چند وجهی اقدام می‌نماید و هریک از دو طرف اصلی خریدار و فروشنده در معامله، خریدو فروش خود را اعلام می‌نمایند. بطور مثال در موضوع حمل و نقل بار شرکت حمل و نقل و در موضوع بیمه نمایندگی بیمه در اطلاعات مذکور ارسال اطلاعات می‌نمایند.

۲۰- معافیت از انجام تکالیف مربوط به ارسال فهرست معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی که صرفاً به انجام خدمات اشتغال دارند، صرفاً از زمان رای صادره دیوان عدالت اداری (۰۴-۰۳-۱۳۹۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ بوده و با توجه به تصریح اصلاحیه جدید ق.م.م مبنی بر اجرای اصلاحیه مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۵، اشخاص حقیقی مشمول اجرای قانون نیز مکلف به اجرای موضوع بوده اند.

۲۱- بعضی از اشخاص حقیقی به واسط حجم بالای فعالیت و فروش بالا در گروه اول موضوع آئین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه جدید ق.م.م قرار می‌گیرند و می‌بایست تکالیف مربوط به ماده ۱۶۹ را انجام دهند و بعضی از اشخاص حقیقی از نظر حجم فعالیت در گروه اول قرار نمی‌گیرند، ولی به واسطه مکلف بودن به اجرای ارزش افزوده مشمول اجرای ماده ۱۶۹ نیز می‌شوند مثل نمایندگی‌های بیمه (اشخاص حقوقی بدون استثناء باید تکالیف ماده ۱۶۹ را اجرا نمایند).

منبع: سازمان امور مالیاتی کشورتاریخ بروز آوری: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
علت بروز آوری: بخشنامه: اصلاح آئین­‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م و تمدید مهلت ارسال گزارش فصلی بهار ۹۶

با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر، بندهای ۴، ۵ و ۶ اطلاعیه فوق تغییر یافته است و متن قبل از اصلاح (قبل از صدور بخشنامه) آنها به شرح ذیل می‌‌باشد:

نقل قول:۴- تا ۵٪ حد نصاب تعیین شده در سال ۱۳۹۶ (۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی فعال اقتصادی، الزامی به درج شماره ملی فروشنده در صورتحساب نیست.

۵- در سال‌های ۱۳۹۵ و قبل، در حالت ۱۰٪ حد نصاب تعیین شده در صورتحساب خرید و فروش امکان ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی وجود داشت. از سال ۱۳۹۶ به بعد ۵٪ حد نصاب فقط در خرید از اشخاص حقیقی است که می‌بایست رکورد به رکورد برای هر صورتحساب ارسال اطلاعات شود و امکان ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی وجود ندارد.

۶- تا پایان سال ۱۳۹۵ اعمال حد نصاب معاملات کوچک به نسبت حد نصاب تعیین شده برای همان سال و هم برای خرید و هم برای فروش بود ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد فقط برای خرید از اشخاص حقیقی است.

امیدوارم که مفید واقع گردد.

با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین ، barkat ، pronetin ، رحیمی پور ، sepideh


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۰: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۰ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۰۷ ق.ظ