Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پرسش: موارد ابطال و رد دفاتر قانوني
#1
سلام

درچه مواردی دفاتر توسط دارایی رد میشود؟

ممنون

 

*هوا بس ناجوانمردانه سرد است*
پاسخ
سپاس شده توسط: معین
#2
با سلام

موارد رد دفاتر در فصل پنجم آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ذکر شده اند که عبارتند از :

فصل پنجم : موارد رد دفاتر

ماده 20 . تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد .

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .

3- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز ( توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده ، اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتـی قابل قبول نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود ).

4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور .

5- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است ( مانند مواد گرافیت ) ممنوع است .

6- تراشیدن ، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده ( اگر در نوشتن مطالب دچار اشکال شدیم ، با توجه به این که استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این قبیل ممنوع است ، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز یک خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم ).

7- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2  الی 4 ماده 13 و ماده 17 ( یعنی بدون منظور سوء استفاده تا 15 روز  و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تأسیس تا 30 روز ) و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آئین نامه ( یعنی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد ).

8- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه .

9- در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد (مثلاً مؤدی ادعا کند دفاتر به سرقت رفته ، اما دادگاه رأی خلاف آن را بدهد ).

10- عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلت مقـرر ، در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند .

11- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند .

12- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده (چه دو خط و چه یک صفحه - دوستان توجه داشته باشند که در این میان باید در مورد صفحاتی که به هم چسبیده اند خیلی دقت کرد . از طرف دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرآیند نوشتن قطع می شود ، قبل از نوشتن مجدد بهتر است ابتدا صفحه قبل را مشاهده کنیم تا از صحت پر و خالی بودن آن مطمئن شویم . به طوری که منجر به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نگردد . سفید ماندن پائین حساب های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند ).

13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس (یعنی دفاتر سفید پلمپ شده توجه کنید که این دفاتر نمی توانند در سال های آتی استفاده شوند و تا 10 سال بایستی آن ها را به همان صورت نگهداری کرد ).

14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل بر خلاف ماده 3 این آئین نامه .

15- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر این که حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست .

16- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در  ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 13 ، 14 و 17 آئین نامه ( با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده 13 ) قطعی نشده باشد ( یعنی بایستی در خصوص صدور ثبت با استفاده از ماشین های الکترونیکی مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیر قابل تغییر رعایت شود . به عبارت دیگر اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل شوند ).
هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد .

17- تهیه و تنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آئین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 .

18- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد ( یعنی اصلاح حساب در همان سال با استفاده از استانداردهای حسابداری و متکی بر ارائه مستندات کافی ).

19- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند .

{ طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسائل ، روش ها ، صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد ، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند ، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبـع می باشد .

تبصره - در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد، مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود }.

ماده 21 . هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند .

این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیشنهاد شماره 384/29 - 211 تاریخ 82/1/10 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها با سال شمسی منطبق نباشد ، در مورد سال مالی که از 82/1/1 به بعد آغاز می گردد ، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد .

برای اطلاعات بیشتر می تونید لینک های زیر رو هم مطالعه بفرمائید :

بخشنامه شماره ۱۱۸/۱۴۸/۲۱۱مورخ ۸۲/۱/۱۸ به انضمام اصلاحیه ۱۳۵۹۳ مورخ ۸۴/۴/۱۱ ( آیین نامه تحریردفاتر )
آئین نامه تحریر دفاتر قانونی


تاريخ بروز رساني:
1395/04/22

لازم به ذكر است كه مواد مندرج در اين ارسال، مربوط به قوانين و مقررات سال 1394 و سال‌هاي ماقبل مي‌باشد. بنابراين خواهشمند است موارد مربوط به رد دفاتر از سال 1395 به بعد را در ارسال بعدي مطالعه نمائيد.با احترام ...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: sepideh ، asena ، حسین ، zamani ، رحیمی پور ، معین
#3
سلام و عرض ادب خدمت تمامي دوستان

به موجب فصل دهم (ماده 16) آئین‌نامه جدید چگونگی نگهداری و تحریر دفاتر قانونی (بر اساس ق.م.م اصلاحی مصوب 1394/04/31)، خاطرنشان مي‌سازد كه مطابق آئين‌نامه مذكور؛ موارد رد دفاتر به موارد ذيل تغيير يافته است و از سال 1395 ملاك رد دفاتر قرار خواهد گرفت.

آئین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها نوشته: فصل دهم: موارد رد دفاتر

ماده 16 - تخلف از تکالیف مقرر در این آئین‌نامه در موارد زیر موج رد دفاتر می‌باشد:

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذی‌ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه.

4- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین‌نامه.

5- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأيید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم‌های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند.

7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.

8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.

9- تغییر نرم‌افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط.

10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.

11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.

12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

تبصره – در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موج رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد.

با توجه به تغيير موارد رد دفاتر، لازم ديدم كه اين مهم را در ادامه تايپيك بيان نمايم، اميدوارم كه مفيد واقع گردد.


با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین ، رحیمی پور ، معین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۲: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۲ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴ ق.ظ