Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سرقفلی منفی
#1
باسلام خدمت دوستان عزيز......
درمورد سرقفلي منفي ممنون ميشم توضيحاتي ارائه كنين.
باسپاس.....
" ...u only live once..."
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
سلام دوست گرامی

بحث سرقفلی منفی در استاندارد شماره 19 حسابداری ( تا قبل از تجدید نظر ) ، در بندهای 51-56 به شرح زیر بیان شده بود :

سرقفلي‌ منفي‌ ناشي‌ از تحصيل‌

شناسايي‌ و اندازه‌گيري‌ :

51 . هر گونـه‌ مازاد سهم‌ واحد تجـاري‌ از خالص‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراييها و بدهيهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ نسبت‌ به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تحصيل‌ در تاريخ‌ انجام‌ معامله‌ بايد به‌ عنوان‌ سرقفلي‌ منفي‌ شناسايي‌ شود.

52 . وجود سرقفلي‌ منفي‌ ممكن‌ است‌ بيانگر انعكاس‌ بيش‌ از واقع‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراييهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ و حذف‌ يا انعكاس‌ كمتر از واقع‌ بدهيها باشد. قبل‌ از شناسايي‌ سرقفلي‌ منفي‌ بايد از نبود چنين‌ وضعيتي‌ اطمينان‌ حاصل‌ شود.

53 . بخشي‌ از سرقفلي‌ منفي‌ ممكن‌ است‌ مربوط‌ به‌ هزينه‌ها و زيانهاي‌ مورد انتظار آتي‌ باشد كه‌ در طرح‌ تحصيل‌ مشخص‌ شده‌ و با اطمينان‌ كافي‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ است‌، اما معرف‌ بدهي‌ قابل‌ تشخيص‌ در تاريخ‌ تحصيل‌ نيست‌ (به‌ شرح‌ بند 25). اين‌ بخش‌ از سرقفلي‌ منفي‌ بايد همزمان‌ با شناسايي‌ هزينه‌هـا و زيانهاي‌ آتي‌ در صورت‌ سود و زيـان‌ به‌ عنـوان‌ درآمد منعكس‌ شود . اگر اين‌ زيـانها و هزينه‌ها در دوره‌ مـورد انتظـار شناسايي‌ نشـود با سـرقفلي‌ منفـي‌ ، طبق‌ بند 54 برخورد خواهد شد.

54 . آن‌ بخش‌ از سرقفلي‌ منفي‌ كه‌ به‌ هزينه‌ها و زيانهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ آتي‌ كه‌ در تاريخ‌ تحصيل‌ با اطمينان‌ كافي‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ است‌ مرتبط‌ نباشد بايد به‌ شرح‌ زير در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ شود:

الف‌ . مبلغ‌ سرقفلي‌ منفي‌ تا سقف‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراييهاي‌ غير پولي‌ قابل‌ تشخيص‌ تحصيل‌شده‌ بايد برمبنايي‌ سيستماتيك‌ طي‌ مدتي‌ برابر ميانگين‌ موزون‌ باقيمانده‌ عمر مفيد داراييهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ استهلاك‌پذير به‌ عنوان‌ درآمد شناسايي‌ شود، و

ب‌ . مازاد مبلغ‌ سرقفلي‌ منفي‌ نسبت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراييهاي‌ غير پولي‌ قابل‌ تشخيص‌ تحصيل‌شده‌، بايد بلافاصله‌ به‌ عنوان‌ درآمد شناسايي‌ شود.

55 . در رابطه‌ با نحوه‌ حسابداري‌ سرقفلي‌ منفي‌، برخي‌ اعتقاد دارند كه‌ شناسايي‌ ارزش‌ منفي‌ براي‌ سرقفلي‌ غيرقابل‌ تصور است‌. زيرا چنانچه‌ ارزش‌ مجموعه‌ واحد تحصيل‌شده‌ كمتر از مبلغ‌ قابل‌ بازيافت‌ از طريق‌ فروش‌ تك‌ تك‌ داراييها و تسويه‌ بدهيهاي‌ آن‌ باشد، مطمئناً مالكان‌ قبلي‌ آن‌ بجاي‌ فروش‌ مجموعه‌ واحد تجاري‌، اجزاي‌ آن‌ را به‌ طور جداگانه‌ به‌ فروش‌ مي‌رساندند. براساس‌ اين‌ نگرش‌، ادعا مي‌شود كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراييهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ كمتر از ارزشي‌ است‌ كه‌ ادعا مي‌شود و بنابراين‌ حذف‌ مبلغ‌ منفي‌ مزبور از طريق‌ تخصيص‌ متناسب‌ و كسر آن‌ از ارزش‌ منصفانه‌ تعيين‌شده‌ براي‌ داراييهاي‌ قابل‌ تشخيص‌، مناسب‌ است‌. طبق‌ ادعاي‌ اين‌ گروه‌، ديدگاه‌ مزبور با نظام‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌ سازگار است‌. از سوي‌ ديگر، گروهي‌ معتقدند سرقفلي‌ منفي‌ محصول‌ فرايند معامله‌ خريدي‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ عواملي‌ مانند اجبار فروشنده‌ به‌ فروش‌، مهارتهاي‌ خريدار در هدايت‌ مذاكرات‌ مربوط‌ به‌ خريد واحد تجاري‌، وجود بازار ناقص‌ يا وجود نواقصي‌ در ساختار تجاري‌ واحد تحصيل‌شده‌ كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ يك‌ يا مجموعه‌اي‌ از داراييهاي‌ خاص‌ نيست‌ (از قبيل‌ وجود كاركناني‌ با انگيزه‌ كم‌ يا وجود مشتريان‌ نامطلوب‌)، ايجاد مي‌شود و اين‌ استنباط‌ وجود دارد كه‌ همين‌ داراييها در صورت‌ قرار گرفتن‌ در يك‌ موقعيت‌ مناسبتر، منافع‌ اقتصادي‌ بيشتري‌ را ايجاد خواهد كرد. بنابراين‌ نتيجه‌گيري‌ مي‌شود كه‌ سرقفلي‌ منفي‌ ماهيتاً نقطه‌ مقابل‌ سرقفلي‌ مثبت‌ مي‌باشد و ارزش‌ داراييهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ را كه‌ معرف‌ ارزش‌ منصفانه‌ آنها در زمان‌ انجام‌ معامله‌ است‌ نبايد از اين‌ بابت‌ كاهش‌ داد. لذا انعكاس‌ جداگانه‌ سرقفلي‌ منفي‌، علاوه‌ بر حفظ‌ يكنواختي‌ در ارزش‌گذاري‌ داراييهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ واحد تحصيل‌شده‌ (كه‌ همگي‌ همواره‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ در تاريخ‌ انجام‌ معامله‌ خريد منعكس‌ مي‌شوند) محتواي‌ معامله‌ خريد را نيز به‌ صورت‌ مطلوب‌تري‌ منعكس‌ مي‌كند. در اين‌ استاندارد، نظريه‌ اخير مورد پذيرش‌ قرار گرفته‌ است‌.

نحوه‌ ارائه‌ :

56 . سرقفلي‌ منفي‌ بايد به‌ عنوان‌ يك‌ قلم‌ كاهنده‌ داراييهاي‌ واحد تجاري‌ گزارشگر در همان‌ سرفصلي‌ از ترازنامه‌ كه‌ سرقفلي‌ منعكس‌ مي‌گردد ، ارائه‌ شود .

-----

اما استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاري که در تيرماه 1385 (تجديد نظر شده 1384) توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شمـاره 19 قبلي شده است . در این استاندارد آمده است :

مازاد سهم واحد تحصيل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحد تحصيل شده نسبت به بهاي تمام شده، بين داراييهاي غيرپولي قابل تشخيص به نسبت ارزش منصفانه آنها تسهيم مي‌شود و به عنوان درآمد شناسايي نمي‌گردد. بدين ترتيب سرقفلي منفي و نحوه حسابداري آن در اين استاندارد حذف شده است.

با احترام ...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: Mina ، حسین ، behzad
#3
سپاس فراوران جناب معدلي از توضيحاتتون.............
" ...u only live once..."
پاسخ
سپاس شده توسط:
#4
خواهش می کنم سرکار خانم مینا گرامی

ممنون میشم اگه طبق قوانین :
(۱۰ اسفند ۱۳۹۱، ۰۹:۲۳ ب.ظ)Masoud_MI نوشته:
ی ) از دادن پست تشکر و یا شکلک ها بدون هیچ گونه متن و یا امثال آن در ادامه مباحث جداً خودداری فرمائید و در غیر این صورت اینگونه پست ها حذف خواهند شد ، لازم به ذکر است برای تشکر از یک ارسال مفید می توانید از کلید [عکس: untitled.jpg] استفاده نمائید .

اگر سوالی داشتید در خدمتم .

با احترام ...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: Mina ، حسین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۱: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۱ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ق.ظ