Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اطلاعات راجع به نرم افزار شایگان
#1
همانطور که مطلع هستین، کسانی هستند که میخواهند بدانند چه نرم افزاری در زمینه حسابداری و حسابرسی نسبت به سایر نرم افزار ها کامل تر است.
همانطور که از اسم تایپیک مشخص هست ما به بررسی نرم افزار شایگان میپردازیم.
نرم افزار شایگان شامل چند قسمت میشود که در زیر نام میبریم:

1) حسابداری

1.تعداد نامحدود حسابهای مشتریان، بانکها، نمایندگان، هزینه ها، درآمدها، صندوق، اسناد دریافتنی و پرداختنی.
2.و قابلیت تعیین ساختار به صورت اتوماتیک (توسط سیستم) یا به دلخواه کاربر.کدینگ شناور (به صورت نمودار درختی)
3.حسابداری چهار سطحی به همراه تفضیلی واحد (شناور) جهت صدور اسناد حسابداری دوبل بصورت مستقیم یا اتوماتیک.
4.تعریف و گروه بندی مراکز هزینه (job costing) به تعداد نامحدود برای کنترل پروژه، ها پیمانکاران و... به همراه گزارشهای متنوع نظیر گزارشهای صورت حساب، هزینه یابی تراز مرکز ،دفتر معین،مراکز هزینه و...
5.سند موقت و امکان تبدیل به سند دائم، عطف های صدور سند وتعیین نحوه صدور اسناد اتوماتیک( به هنگام ارتباط با بخش خرید، فروش، انبارداری و تولید).
6.کپی، ترتیب، و جاگذاری و مرتب سازی اسناد حسابداری براساس تاریخ و ستون های بدهکار و بستانکار.
7.بستن اتوماتیک حسابها در پایان دوره مالی، ایجاد سند افتتاحیه برای دوره مالی بعد و انتقال اطلاعات به دوره جدبد.
8.تعریف سقف بدهکاری و بستانکاری با احتساب اسناد به سررسید نرسیده برای هریک از حسابها.
9.کنترل ترتیب تاریخ، ترتیب سریال اسناد و کنترل محدوده تاریخی در دوره های مالی.
10.طراحی فرم اسناد چاپی به دلخواه کاربر.
11.کنترل اسناد غیر هم تراز، غیر فعال کردن حسابهای راکد و جستجوی آیتم های مختلف بین اسناد.
12.گزارشها متنوع گردش حسابها. بدهکاران و بستانکاران، وضعیت بانکها و صندوق، ترازنامه، صورت سود و زیان، انواع ترازهای 2و4و6و8 ستونی دفاتر حسابداری، کنترل وضعیت حسابها، گزارش های چند ارزی و...

2)انبارداری

1.تعداد نامحدود انبار با امکان تعریف حسابهای اختصاصی برای هر انبار برای استفاده در سند اتوماتیک به همراه کد انبار
2.عملیات اتوماتیک مالی و انبار صدور سند اتوماتیک هنگام صدور فاکتور.
3.انواع قیمت گذاری (میانگین، FIFO ، استاندارد).
4.کاردکس به تفکیک انبار و یا کلیه انبارها.
5.ورود و خروج کالا از انبار به وسیله رسید انبار، حواله انبار و برگ انتقال بین انبارها.
6.انبار گردانی، ایجاد فایل مغایرت و صدور فاکتور، تعدیل اضافی و نقصانی.
7.سود هر انبار به تفکیک.
8.گزارش ها متنوع حسابداری انبار (ریالی مقداری) و انبار مقداری مانند انواع لیست ها گزارش های سریال کالاو...

3)خزانه داری و دفترچک

1.ورود اطلاعات چک ها به همراه نگهداری تاریخچه هربرگ چک بطور کامل.
2.اعمال وضعیت های مختلف، پاس نشده، انتقالی، درجریان وصول، برگشتی، پاس شده، نقدی، باطل شده وتضمینی برروی چک.
3.امکان جستجو و دسترسی به اطلاعات مختلف چک.
4.راس گیری چک ها.
5.هشدار چکهای آماده وصول در ابتداری ورود به برنامه.
6.تعریف دسته چکهای متعدد برای هریک از حسابهای بانکی.
7.امکان طراحی فرم چاپی برای هریک از دسته چکهای، بانکهای مختلف و چاپ چک (چک نگار).
8.پیشبینی وصول چک دریافتی، مامور یا نماینده وصول چک، چکهای ارزی.
9.گزارشهای متنوع مربوط به چک ها با انواع شرایط به دلخواه کاربر و مرتب سازی کنترل تکراری بودن شماره چکها.
10.نگهداری اطلاعات شعب بانک برای چکها دریافتی.

4)خرید و فروش

1.امکان صدور پیش فرض فاکتور و سفارش خرید و فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش همراه با نگهداری اطلاعات کامل فاکتورها
2.امکان تبدیل پیش فاکتور به سفارش و فاکتور.
3.امکان تفکیک کالاهای سفارش داده شده از موجودی فعلی کالاها و فروش سفارشات از روی موجودی آزاد.
4.فاکتورهای سریع، مناسب برای پایانه های صدور به صورت سریع با امکان دریافت و تجمیع دسته ای.
5.صدور سند اتوماتیک برای فاکتورها، و امکان تعیین روش صدور سند توسط کاربر.
6.سریال و گارانتی کالاها، تخصیص شماره سریال به کالاها، گارانتی کننده، تاریخ اتمام گارانتی.
7.مدیریت فیلدهای فاکتور و تعیین ستونهای اطلاعاتی مورد نیاز در فاکتور.
8.قابلیت طراحی فرم فاکتورها توسط کاربر.
9.ارسال چاپ فاکتور به صورت موازی روی چند چاپگر.
10.استفاده از سطوح قیمت ها و درج اتوماتیک فی در فاکتور.
11.استفاده از مشتری پیش فرض و مقدار پیش فرض برای فاکتورها.
12.امکان چاپ اتوماتیک برگ دریافت و سریال کالا بعد از چاپ فاکتور.
13.تعیین تاریخ سررسید و مهلت پرداخت برای فاکتورها. گزارش وضعیت پرداخت و هشدار فاکتورهای معوق.
14.تعریف انواع دسته بندی فاکتورها، با ردیف ها و طراحی های گوناگون و چاپ در نقاط تعریف شده.
15.تسویه فاکتورها و نگهداری پرداخت های انجام شده برای یک فاکتور.
16.تعیین تخفیف ردیف فاکتور و تخفیف کلی فاکتور به صورت درصد یا مبلغ.
17.امکان تعیین هزینه های فاکتور به صورت درصد یا مبلغ، با قابلیت تعیین حساب مقابل و سرشکن کردن هزینه ها.
18.امکان کپی فاکتورها.
19.امکان تعیین دونماینده فروش (ویزیتور) در فاکتور، تعیین درصد کمیسیون، محاسبه مبالغ کمسیون نمایندگان و گزارش های متنوع مربوط به نمایندگان.
20.حسابهای فروشندگان و مشتریان با دسته بندی مجزا.
21.کنترل چک ها برگشتی حساب هنگام صدور فاکتور.
22.کنترل کالاهای تکراری در فاکتور.
23.امکان عدم دسترسی کاربران به فاکتورهای صادر شده توسط کاربران دیگر.
24.گزارش های متنوعی از وضعیت خرید و فروش انواع صورت حساب ها. گزارش های حجم فروش، گزارش های مربوط به نمایندگان فروش و ویزیتورها، گزارش های سود مشتریان، کالاها، ویزیتورها، گزارش های مقایسه ای، وضعیت حساب مشتریان.

5) دفتر قسط

1.امکان ایجاد دفترقسط برای فروش یا خرید قسطی کالاها.
2.استفاده از دفتر قسط برای دریافت و پرداخت وام ها.
3.تهیه لیست اقساط معموق.
4.امکان ایجاد دفتر قسط برای دریافت و پرداخت وام ها.
5.تهیه لیست اقساط معوق.
6.امکان چاپ دفتر قسط.
7.هشدار مربوط به سرسید اقساط در ابتدای برنامه.
8.محاسبه کارمزد و تهبه انواع گزارشهای مربوط به دفتر قسط.

6) معرفی کالا

1.معرفی تعداد نامحدود کالا با امکان گروه بندی سه سطحی(بصورت نمودار درختی) و نگهداری اطلاعات کدینگ، بارکد و اطلاعات فنی کالا.
2.تعیین مینیمم و ماکزیمم برای قیمت فروش موجودی هر کالا (نقطه سفارش)
3.استفاده از چند واحد شمارش برای هر کالا و امکان وابسته کردن واحدها به واحد اصلی (عدد، بسته، کارتن و...)
4.امکان استفاده از بارکد و چاپ برچسب بارکد برای کالاها سود کالاها به تفکیک.
5.تعیین عکس برای کالاها و استفاده از آن در طراحی فاکتورها و سایر گزارش ها.
6.تخصیص فرمول بر اساس قیمت خریدجهت محاسبه قیمت فروش برای هر کالا.
7.تعیین حسابهای اختصاصی برای هر کالا، استفاده از این حسابها هنگام صدور سند اتوماتیک.
8.کالاهای مشابه، کالاهی پیشنهادی، کالاهای جایزه، غیرفعال کردن کالاهای راکد.
9.گزارش گیری لحظه ای از وضعیت سود و مانده کالاها به تفکیک یا بصورت گروهی.

7) حفظ ایمنی اطلاعات

1.قفل سخت افزاری .
2.تهیه پشتیبان از ازاطلاعات به صورت دستی بر روی هارد دیسکت ، فلش به صورت فشرده و غیر فشرده.
3.پشتیبانی اتوماتیک اطلاعات به صورت روزانه.
4.زمانبندی کردن پشتیبانی اطلاعات.
5.تعیین گروههای امنیتی.
6.تعیین کاربران مختلف. تخصیص نام کاربری و رمز ورود آنها.
7.تخصیص دسترسی به کاربران( قسمت های مختلف برنامه، حسابها، کالاها، انبارها).
8.گزارش گیری از عملیات انجام شده توسط کاربران (Log File).

9) سایر خدمات

1.تعداد رکوردهای نامحدود در بانک اطلاعاتی.
2.قابلیت ایجاد شرکت های مختلف با ساختار کدینگ قابل تعیین توسط کاربر.
3.ورود اطلاعات به زبان های انگلیسی و فارسی(نسخه دو زبانه)
4.ورود اطلاعات از طریق فایل های متنی با ساختار ویژه جهت تبدیل به اسناد حسابداری.
5.قابلیت اتصال با ترازوهای دیجیتالی جهت ورود مقادیر اوزان.
6.قابلیت استفاده از دستگاههای بارکدخوان برای ورود شماره بارکد کالا.
7.قابلیت نمایش منوها و گزارش ها به دو زبان فارسی و انگلیسی(نسخه دو زبانه).
8.سیستم چند ارزی.
9.تقویم شمسی و میلادی و دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات.
10.سازگار با انواع چاپگر.
11.قابلیت چاپ بارکد.
12.ارسال پیام کوتاه (SMS) از طریق برنامه، ارسال مانده حساب، آخرین گردش، دعوت به بازدید اطلاع از محصول جدید و... .
13.بازدید از محصول جدید و...
14.قابلیت ارسال تمام گزارش ها با قالب PDF,XML,EXCEL.
15.گزارش ساز
16.گزارش ساز (Report Generator) با امکان فرمول نویسی...
17.قابلیت تهیه گزارش های پارامتریک، اظهارنامه مالیاتی و...
18.امکان تعریف نوار ابزار (Toolbar) برای دسترسی سریع به آیتم های پرکاربرد.
19.کلیدهای میانبر و دسترسی سریع.
20.امکان تعریف متون کمکی از پیش تعریف شده.
21.ارسال پیغام برای کاربران شبکه.
22.امکان تعیین تصویر زمینه برای صفحه اصلی برنامه.
23.ارسال پیغام برای کاربران شبکه.
24.امکان تعیین تصویر زمینه برای صفحه اصلی برنامه.
25امکان طراحی فرم ها برای سهولت کار کاربر با برنامه.
26.تهیه نمودارهای سه بعدی.
27.نگهداری اطلاعات کامل یک حساب از جمله آدرس تلفن و ... . انتقال آن به دفتر تلفن.

امیدوارم مفید واقع شود
پاسخ
سپاس شده توسط: asena ، Masoud_MI ، sepideh


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۲: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۲ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۸:۲۶ ق.ظ